bà huyện thanh quan

  1. T

    Bài thơ Chiều hôm nhớ nhà - Bà Huyện Thanh Quan

    Bài thơ: Chiều hôm nhớ nhà Tác giả: Bà Huyện Thanh Quan Vàng toả non tây, bóng ác tà, Đầm đầm ngọn cỏ, tuyết phun hoa. Ngàn mai lác đác, chim về tổ, Dặm liễu bâng khuâng, khách nhớ nhà. Còi mục thét trăng miền khoáng dã, Chài ngư tung gió bãi bình sa. Lòng quê một bước nhường ngao ngán, Mấy kẻ...
  2. D

    Bài thơ Cảnh chiều hôm - Bà Huyện Thanh Quan

    Bài thơ: Cảnh chiều hôm Nhà thơ: Bà Huyện Thanh Quan Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn, Tiếng ốc xa đưa vẳng trống dồn. Gác mái, ngư ông về viễn phố, Gõ sừng, mục tử lại cô thôn. Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi, Dặm liễu sương sa khách bước dồn. Kẻ chốn Chương Đài, người lữ thứ, Lấy ai mà kể...
Top Bottom