độc hành

  1. T

    Rồi ai cũng bình yên - Độc Hành

    Bài thơ: Rồi ai cũng bình yên Tác giả: Độc Hành Lặng lẽ đủ chưa em ? Đủ muộn phiền để lắng Nếm đủ cay và đắng Để yêu lấy chính mình. Giữa muôn ngàn chênh vênh Xin em đừng yếu đuối Xin em đừng nông nổi Dẫu nước mắt không màu. Giữa tất cả nỗi đau Xin em đừng buông bỏ Xin em đừng trăn trở Về năm...
Top Bottom