đông tàn

  1. Y

    Rối Ren - Đông Tàn

    Rối Ren Hôm nay rối ren quá Lòng chẳng biết làm sao Rót đầy ly phiền muộn Cạn hết chén suy tư. Văn thời rơi mấy ý Thơ lỡ nhịp lỡ vần Thôi em đề đôi chữ Cho lòng nhẹ bâng khuâng. Đông Tàn
  2. Y

    Hỏi - Đông Tàn

    Hỏi Người đời hay hỏi Cớ sao em buồn? Em có buồn đâu Tại đời buồn thôi. Người đời hỏi em Em sợ điều chi? Có chi mà sợ Khi chẳng có gì. Người lại hỏi em Sao lại thở dài? Thở có mất tiền đâu Sao phải thở ngắn. Người chẳng hỏi em Sao không thật lòng? Mà luôn tin vội Những lời dối gian. Đời em...
Top Bottom