khánh lê

  1. Y

    Giọt nắng xuân - Khánh Lê

    GIỌT NẮNG XUÂN Ai đem giọt nắng vào sân Mà nay thềm cũng chung phần vuốt ve Nắng đi từ dạo đông về Nay Xuân trở lại nắng về với Xuân Xa nhau mấy độ trăng tròn Chờ nhau mỏi mắt u buồn bờ môi Nắng về ấm cả núi đồi Lá cây hớn hở, hoa cười sánh duyên Gió lùa xào xạc ngoài hiên Lắng nghe nắng hát...
Top Bottom