lưu cúc

  1. Y

    Mùa xuân đôi lứa - Lưu Cúc

    MÙA XUÂN ĐÔI LỨA Mùa xuân là mùa tình yêu Mùa của chàng nàng thương yêu hết mình Luôn hướng tới một mốt tình Chăm lo hạnh phúc cho mình đẹp duyên Xin cha xin mẹ kết thuyền Cho đôi lứa chung thuyền duyên bến đỗ
Top Bottom