nguyễn quyên

  1. Y

    Tình mẹ - Nguyễn Quyên

    TÌNH MẸ Mẹ ơi con đã về rồi . Vườn xưa nhà cũ mẹ ngồi đợi con . Nhớ thời mẹ vẫn còn son. Tay bồng tay bế mẹ ru giấc tròn . Lớn lên con đi lấy chồng . Mẹ thương mẹ nhớ me trong con về . Mẹ tôi nay đã tám mươi . Giọng nói tiếng cười vẫn mãi như xưa . Hàng rào trước ngõ đong đưa . Lời ru của mẹ...
Top Bottom