nguyễn thiện

  1. T

    Gửi một tấm lòng - Nguyễn Thiện

    Bài thơ: Gửi một tấm lòng Tác giả: Nguyễn Thiện (Xin kính tặng chính quyền và nhân dân vùng dịch tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Dương) Xuân sắp về covid lại tràn qua Quảng Ninh, Hải Dương vững vàng thế trận Chống covid như thời mình đánh Giặc Ta hiên ngang covid phải cúi đầu Đoàn kết, kết đoàn...
  2. Y

    Bài thơ Nhân duyên - Nguyễn Thiện

    Bài thơ: NHÂN DUYÊN Vợ chồng không dễ chọn đâu Hợp duyên hợp số thương nhau thì về Cơm sôi bớt lửa không khê Chồng lui vợ nhịn mọi bề an nhiên Lấy chồng nếu chỉ vị tiền Lấy vợ vị sắc không yên cửa nhà Khắc ghi lời dạy ông cha Nước sơn cũng quý gỗ đà quý hơn Thế gian được vợ hỏng chồng Vẹn...
Top Bottom