phải chăng điều mỗi người mong

  1. Phạm Trần Hồng Thanh

    Bài thơ PHẢI CHĂNG ĐIỀU MỖI NGƯỜI MONG Tác giả: Thanh Sunshine

    PHẢI CHĂNG ĐIỀU MỖI NGƯỜI MONG Tác giả: Thanh Sunshine Làm gì để sống vui hơn? Dạ thưa dễ lắm, đừng hờn trách ai Là người lúc đúng lúc sai Chẳng gì hoàn hảo, không ai vẹn toàn Từ từ chớ vội đổ oan Ngọn nguồn phải tỏ rõ ràng, quyết sau Đừng nên gieo rắc nỗi đau Nói lời thương tổn, mặt nhau khó...
Top Bottom