phan đoan trang

  1. H

    Làm sao để xóa hận thù - Phan Đoan Trang

    LÀM SAO ĐỂ XÓA HẬN THÙ Phan Đoan Trang 17/2/2021 Bao năm rồi, tôi rời xa nơi âý Vẫn còn đây những giọt cay đắng sầu Lời người nói vẫn khắc sâu tâm trí Nhiều khi tôi đã cố quên đi Nhưng cuộc đời vốn dỉ lạ kỳ Càng cố quên đi lại khắc ghi sâu đậm Có những lúc âm thầm lệ cứ rơi...
Top Bottom