tâm an yên hạnh phúc sẽ trọn đời

  1. Phạm Trần Hồng Thanh

    Bài thơ TÂM AN YÊN... HẠNH PHÚC SẼ TRỌN ĐẦY - Thanh Sunshine

    TÂM AN YÊN... HẠNH PHÚC SẼ TRỌN ĐẦY Tác giả: Thanh Sunshine Rốt cuộc đời người cần nhất điều chi? Có phải những thứ xa hoa, lộng lẫy? Có phải nhà cao, xe sang, tiền tỷ? Chẳng phải đâu... chỉ ước mỗi AN lòng Ai cũng sẽ trải qua lúc bão giông Đến lúc dừng chân cần mỗi nơi AN trú Những khi nỗi...
Top Bottom