thân cao

  1. T

    Đường cũ bến xưa - Thân Cao

    ĐƯỜNG CŨ BẾN XƯA. Đường về lối cũ thân quen. Mơ màng như thấy bóng em hiện về. Có còn nhớ tới câu thề. Bao năm xa cách miền quê ai chờ. Đường xưa mây phủ mịt mờ. Hoa rừng chúm chím nụ chờ đón xuân. Đường dài đã lạc dấu chân. Tháng năm phủ lớp bụi trần đã lâu. Giá từ chẳng nói một câu. Chia ly...
Top Bottom