tuyền nguyễn

  1. Y

    Mong vợ - Tuyền Nguyễn

    MONG VỢ thơ :Tuyền Nguyễn Dao này trọc hết cả đầu Bởi vợ đi vắng đã lâu chưa về Một tuần dài thật Lê thê Ngày nào cũng điện-hỏi về hay chưa? Có vợ -rượi ,thịt say sưa Vắng vợ-cơm cháo,rau dưa qua ngày Đêm về không chỗ để tay Ngày thì bao việc -biết xoay kiểu gì Hai cháu thì quấy như ri Bón...
  2. T

    Trở lại ngày xưa - Tuyền Nguyễn

    Bao giờ trở lại ngày xưa Mỗi đêm ba nháy lòng chưa hết thèm Bây giờ chỉ mở ra xem Khai xuân một cái chẳng thèm cả năm Nhiều khi vợ cứ cằn nhằn Nghi ngờ mình đã đi ăn đâu rồi Khó giải thích quá đi thôi Bởi xưa leo núi vượt đồi lội khe Bây giờ thì lại im de Cho nên vợ chẳng thèm nghe trình bày...
Top Bottom