tytuoimeo

  1. X

    Bài thơ Cha - Tytuoimeo

    Bài thơ: Cha Tác giả: Tytuoimeo Yêu con ầu ơ mẹ ví Cha lặng thầm mờ lý trí hi sinh Trai tráng coi trời bằng đinh Sao nay tóc bạc, mắt tinh chẳng còn Thương cha năm tháng hao mòn Vì con vì vợ sắt son một lòng Buồn tủi cha giấu vào trong Lưng còng cha gánh bão giông một đời.
  2. X

    Bài thơ Nhớ - Tytuoimeo

    Bài thơ: Nhớ Tác giả: Tytuoimeo Nhớ xưa bên gốc cay hoè Mùa thu hoa rụng hãm chè thật thơm Cũng nhớ trưa đó bới cơm Giời mưa chạy thóc xóc cơm vẫn cười Nhớ ngày trái gió trở trời Thuốc thang túng thiếu, mồng tơi chẳng còn Cha mẹ ấy vẫn thương con Sang hèn tẩn tảo vẹn tròn chữ THƯƠNG.
Top Bottom