ước nguyện không thành chúng ta giờ người lạ

  1. Phạm Trần Hồng Thanh

    Bài thơ ƯỚC NGUYỆN KHÔNG THÀNH, CHÚNG TA GIỜ - NGƯỜI LẠ Tác giả: Thanh Sunshine

    ƯỚC NGUYỆN KHÔNG THÀNH, CHÚNG TA GIỜ - NGƯỜI LẠ Tác giả: Thanh Sunshine Năm tháng khi xưa từng dốc lòng níu giữ Một mảnh tình như cánh mỏng hoa bay Tiếc nuối hoài hơi lạnh một bàn tay Ấm áp biến tan chỉ còn lời khó nói Năm tháng khi xưa đủ dài? Sao qua vội Nặng nợ không đành… mãi day dứt khôn...
Top Bottom