em chẳng cần những hạnh phúc dối gian

  1. Phạm Trần Hồng Thanh

    Bài thơ EM CHẲNG CẦN NHỮNG HẠNH PHÚC DỐI GIAN Tác giả: Thanh Sunshine

    EM CHẲNG CẦN NHỮNG HẠNH PHÚC DỐI GIAN Tác giả: Thanh Sunshine Em chẳng cần những hạnh phúc dối gian Những lời hứa bâng quơ đẹp lòng nhau giây lát Chẳng cần nhà lớn, xe sang, hay vàng bạc Những vật chất bên ngoài xa xỉ giống như anh Em chẳng cần chút tình cảm mong manh Lúc thiếu – thừa, lúc ấm...
Top Bottom