mai tôi chết

  1. Phạm Trần Hồng Thanh

    Bài thơ MAI TÔI CHẾT - Tác giả: Thanh Sunshine

    MAI TÔI CHẾT Tác giả: Thanh Sunshine Mai tôi chết đừng giả vờ than khóc Cũng xin đừng kèn trống nhạc rền vang Đầu không cần vành khăn trắng đeo tang Kinh cầu siêu tiễn nghìn thu vĩnh biệt Mai tôi chết chẳng mong cầu thương tiếc Phận bèo trôi lấm sương gió bụi trần Xong kiếp người nhẹ nhàng cả...
Top Bottom