Bài thơ Đạo và đời - Tác giả: Ba Dấu Chấm

Ba dấu chấm

New member

Bài thơ: Đạo và đời​

Tác giả: Ba Dấu Chấm

Sở di qui tận bất đồng hữu
Tôn kính Như Lai bậc ái nhân
Sử thi nghìn năm vạn bất biến
Thủy nguyệt lai đáo đại trường tồn
Lâm môn đại pháp hữu vi sân
Lục linh nguyên ấn cõi ta bà
Phổ độ chúng sanh vượt khổ ải
Thiên thu rạng ngời khắc ghi công
Dẹp loạn tây đô giặc yết phương
Chiều thiên sử quốc khóa thanh nhan
Đạo mạo cố nhân xuyên thiên kiếp
Tái bậc hiền nhân dẫu muôn phương
Án chi lệ trùng dương cách trở
Du bội hạ hóa giải linh căn
Thiên biến vạn hóa người kính nể
Tu trì năng trí cơ năng thiện lành
A di nghìn đời theo ta mãi
Trải qua vạn kiếp cùng khổ ải
Khuất phục bất phục chính nhân bất nhập
Tài nhân xuất chúng hiếm chi đâu
Nội khí vĩ hải thượng bình an. (Ba Dấu Chấm)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom