nguyễn khuyến

 1. Nguyễn Khuyến

  Bài thơ Đêm Đông Cảm Hoài - Nguyễn Khuyến

  Bài thơ: Đêm Đông Cảm Hoài Nhà thơ: Nguyễn Khuyến Nỗi nọ, đường kia xiết nói năng! Chẳng nằm, chẳng nhắp, biết mần răng? Đầu cành, mấy tiếng chim kêu tuyết. Trước điếm, năm canh chó sủa trăng. Bảng lảng lòng quê khôn chợp được. Mơ màng cuộc thế cũng cầm bằng. Canh gà eo óc đêm thanh thả, Tâm...
 2. Nguyễn Khuyến

  Bài thơ Đĩ Cầu Nôm - Nguyễn Khuyến

  Bài thơ: Đĩ Cầu Nôm Nhà thơ: Nguyễn Khuyến Thiên hạ bao giờ cho hết đĩ? Trời sinh ra cũng để mà chơi! Dễ mấy khi làm đĩ gặp thời, Chơi thủng trống long dùi âu mới thích Đĩ bao tử càng chơi càng lịch, Tha hồ cho khúc khích chị em cười: Người ba đấng, của ba loài, Nếu những như ai thì đĩ mốc. Đĩ...
 3. Nguyễn Khuyến

  Bài thơ Anh Giả Điếc - Nguyễn Khuyến

  Bài thơ: Anh Giả Điếc Nhà thơ: Nguyễn Khuyến Trong thiên hạ có anh giả điếc, Khéo ngơ ngơ ngác ngác, ngỡ là ngây! Chẳng ai ngờ “sáng tai họ, điếc tai cày”, Lối điếc ấy sau này em muốn học. Toạ trung đàm tiếu, nhân như mộc Dạ lí phan viên, nhĩ tự hầu. (*) Khi vườn sau, khi ao trước; khi điếu...
Top Bottom