Bài thơ Đêm Đông Cảm Hoài - Nguyễn Khuyến

Nguyễn Khuyến

Administrator

Bài thơ: Đêm Đông Cảm Hoài​

Nhà thơ: Nguyễn Khuyến

Nỗi nọ, đường kia xiết nói năng!
Chẳng nằm, chẳng nhắp, biết mần răng?
Đầu cành, mấy tiếng chim kêu tuyết.
Trước điếm, năm canh chó sủa trăng.

Bảng lảng lòng quê khôn chợp được.
Mơ màng cuộc thế cũng cầm bằng.
Canh gà eo óc đêm thanh thả,
Tâm sự này ai có biết chăng?
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom