Bài thơ Cánh đồng vàng thu - Lưu Quang Vũ

Lưu Quang Vũ

Administrator

Bài thơ: Cánh đồng vàng thu​

Nhà thơ: Lưu Quang Vũ

Lúa xanh đã nặng hạt vàng
Đồng xa đã gặt, đường làng trải rơm.
Thu đi lạnh giục đông sang
Núi nhoà sương trắng chiều hôm mất rồi
Nơi nào xa cách ai ơi
Áo em đã ấm vai người hay chưa
Mai còn lắm gió chiều mưa
Thương nhau chỉ có lời thơ gửi cùng
Giờ xa chín núi mười sông
Mắt vời cánh nhạn bâng khuâng chân trời
Nhớ như than bếp đỏ ngời
Phủ tro thêm đỏ, mưa rơi vẫn hồng
Nỗi thương muôn vạn muôn trùng
Tìm nhau trong sắc cánh đồng vàng thu.

(11-1965)

Nguồn: Lưu Quang Vũ, thơ tình, NXB Văn học, 2002
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom