Bài thơ Hậu phương - Xuân Quỳnh

Xuân Quỳnh

Administrator

Bài thơ: Hậu phương​

Nhà thơ: Xuân Quỳnh

Tháng mười một đoàn con trai ra đi
Để lại sau lưng những luống cày mới vỡ
Màu đỏ xanh bờ vùng bờ thửa
Ngọn gió đông làm má ửng hồng
Giữa đường cày con sáo đứng bâng khuâng...

Đoàn con gái trở về trong nỗi nhớ
Tập vực trâu, vạch tiếp những đường cày
Ruộng đã bừa xong, mạ vừa hồ rễ
Trước mùa xuân hội cấy chăng dây

Những nhánh lúa theo tay người thẳng tắp
Như lòng thương nối tiếp không cùng
Của hậu phương gửi sâu vào thớ đất
Nỗi nhớ lên xanh cả cánh đồng!

Hợp tác xã Hợp Tiến
12-1967

Nguồn: Xuân Quỳnh, Hoa dọc chiến hào, NXB Văn học, 1968
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom