Bài thơ Mưa - Xuân Quỳnh

Xuân Quỳnh

Administrator

Bài thơ: Mưa​

Tác giả: Xuân Quỳnh

Trời mưa từng trận ào ào
Cành quế không rụng, cành đào không phai
Trong mưa thấp thoáng hai người
Một khung nón nhỏ che đôi mái đầu

Nguồn: Xuân Quỳnh, Chồi biếc, NXB Văn học, 1963
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom