Bài thơ Quê hương - Xuân Quỳnh

Xuân Quỳnh

Administrator

Bài thơ: Quê hương​

Tác giả: Xuân Quỳnh

"Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc..."
Bài "Tiến quân ca" hát trong phút giây xa đất nước
Xao xuyến trong lòng như tiếng mẹ yêu thương
Nhìn mắt bạn bè đều thấy bóng quê hương

Ba Lan, 8-1962

Nguồn: Xuân Quỳnh, Chồi biếc, NXB Văn học, 1963
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom