Bồ đề thiền định - Ngọc Yến

Huyen My

Member

BỒ ĐỀ THIỀN ĐỊNH !​


Bồ Đề cổ thụ ngồi kiết già !
Giã từ nhung gấm đời xa hoa
Chân lý con đường tìm giải thoát
Gửi lại hoàng thành Tất Đạt Đa ..!

Kiền Trắc nhanh nào hãy cùng ta !
Đêm khuya canh vắng ánh Trăng tà
Con thơ , Đà La hỡi hiền phụ
Dang dở đời Nàng hiểu cho ta ..!
* * * * *
An nhiên tự tại nét mặt Ngài !
Thành đạo bồ đề đức Như Lai
Bốn chín ngày đêm Tâm an định
Chiêm bao năm giấc báo mộng vui ..!

Sông Ni tắm gội nguyện một lời !
Liên Thiền ứng nguyện sự tích đời
Lạ thay chiếc bát ngược dòng nước
Điềm lành đắc đạo bậc Trời , Người ..!

Âm lịch mùng tám kỹ niệm rồi !
Muôn lòng con Phật khắp nơi nơi
Hoa Tâm dâng Cha lòng thành kính
Thích Ca thành đạo tấm gương soi ...!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

16..1..2021
4..12..2021
NGỌC YẾN

bo-de-thien-dinh-ngoc-yen.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom