Bài thơ Chiều - Xuân Diệu

Xuân Diệu

Well-known member

Bài thơ: Chiều​

Nhà thơ: Xuân Diệu

Hôm nay, trời nhẹ lên cao,
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn...
Lá hồng rơi lặng ngõ thuôn,
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương.
Phất phơ hồn của bông hường,
Trong hơi phiêu bạt còn vương máu hồng.
Nghe chừng gió nhớ qua sông,
E bên lau lách thuyền không vắng bờ.
- Không gian như có dây tơ,
Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu.
Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều,
Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn...

Tặng Nguyễn Khắc Hiếu

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc thành bài hát Mộ khúc.

Nguồn:
1. Tuyển tập Tự lực văn đoàn (tập III), NXB Hội nhà văn, 2004
2. Hoài Thanh, Hoài Chân, Thi nhân Việt Nam, NXB Văn học, 2007

Bài khát: Mộ khúc​

Thơ: Xuân Diệu
Nhạc sĩ: Phạm Duy


Ngâm thơ: Chiều - Xuân Diệu

 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom