Bài thơ Hoa nở để mà tàn - Xuân Diệu

Xuân Diệu

Well-known member

Bài thơ: Hoa nở để mà tàn​

Nhà thơ: Xuân Diệu

Hoa nở để mà tàn;
Trăng tròn để mà khuyết;
Bèo hợp để chia tan;
Người gần để ly biệt.
Hoa thu không nắng cũng phai màu;
Trên mặt người kia in nét đau.

Nguồn: Tuyển tập Tự lực văn đoàn (tập III), NXB Hội nhà văn, 2004

Bài thơ Hoa nở để mà tàn - Xuân Diệu.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom