Bài thơ Mùa thi - Xuân Diệu

Xuân Diệu

Well-known member

Bài thơ: Mùa thi​

Nhà thơ: Xuân Diệu

Thơ ta hơ hớ chưa chồng;
Ta yêu, muốn cưới, mà không thì giờ:
Mùa thi sắp tới! - em thơ,
Cái hôn âu yếm xin chờ năm sau!

Avril 1934

Nguồn: Tuyển tập Tự lực văn đoàn (tập III), NXB Hội nhà văn, 2004

Bài thơ Mùa thi - Xuân Diệu.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom