Bài thơ Nói tào lao - Xuân Diệu

Xuân Diệu

Well-known member

Bài thơ: Nói tào lao​

Xuân Diệu

Nếu anh chết thử vài năm.
Để xem em đứt ruột tằm ra sao ?
Để xem nỗi quí niềm yêu
Một lần cuối rốt bao nhiêu mặn nồng ?
Sống cho tốt đẹp với lòng
Chết thôi nước mắt ròng ròng làm chi!

Anh buồn anh bỏ anh đi
Em còn sống đó vui chi một mình!
Muôn năm ước hẹn nghĩa tình
Một giờ sao bỗng lạ mình lạ ta!

Sống mà cách biệt chia xa
Thôi anh chết thử xem ra thế nào...
- Tức em, anh nói tào lao
Em ơi, chớ thấy máu đào ở trong!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom