Bài thơ Thác Gu Ga - Xuân Diệu

Xuân Diệu

Well-known member

Bài thơ: Thác Gu Ga​

Xuân Diệu

Đổ ào ào đổ Gu Ga
Sóng Đa Nhim tới đây oà thành bông
Thành tơ trắng xoá một vùng,
Bạc, ngà tuôn xuống vô cùng thời gian
Cao ba mươi thước nước tràn,
Ầm ầm binh mã reo vang tháng ngày
Cây xanh, thác trắng, xinh thay,
Chạy trời trên suối, đổ mây sau rừng
Cao thác Guga đó, tiếng từng,
Trong ta bừng dậy khí hùng thiên nhiên.

Đà Lạt, 8/1976

Nguồn: Xuân Diệu một khoảng trời thơ, Sở VHTT Nghĩa Bình, 1986
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom