NĂM QUA

417_191_

Well-known member
. . . . . . . NĂM QUA

/(hăn tang trắng hai vạn tháng
2uan tài đem thiêu phải xếp hàng
Giây phút vĩnh biệt nhân gian
Không tiếng than khóc, không dàn người thân

Gió sương lạnh nổi buồn bát ngát
Co vid về nát cõi lòng con
Mẹ cha mất hết không còn
Cuộc đời gió bụi mõi mòn sao dây?

Cha ơi, mẹ ơi, nghe con gọi?
Trăm phần cay đắng đời rau răm
Mà thu đã lạnh rét căm
Cả năm con được ghé thăm đôi lần . . .
 

417_191_

Well-known member
NHỚ VỀ GIÁM ĐỐC SỞ

Câu thơ sử sách ghi vậy đó:
"Cái chết nào không có đau thương"
Lê Minh Tấn hắn dỡ ương:
- Sài thành ta nỏ đau thương, không hề!

Sinh linh vạn người trong 6 tấm
Trên cao trợn mắt nghe nói càn
Khác chi cái giống sài lang
Trái tim đầy cứt lại mang trên đầu!
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom