Bài thơ Nhân sinh - Đồng Ánh Liễu

Đồng Ánh Liễu

Administrator

Bài thơ: Nhân sinh​

Nhà thơ: Đồng Ánh Liễu

Hồng trần âu cũng giấc mộng dài
Sớm mai tỉnh giấc mộng sẽ phai
Nhân sinh một kiếp bi hài kịch
Người theo Cát bụi ... kịch còn ai?

Thôi đừng gạn chắt chuyện đục trong
Gạt ái, sân, si chẳng bận lòng
Ghét, yêu, oán, hận tâm mệt mỏi
Để mình tự tại... mình thong dong!

Hạ tàn, thu tận đông sẽ sang
Mây trời thay áo đón Xuân ngang
Bình an mà ngắm mùa đi đến
Qua những ngày mưa đón nắng vàng!

Gió trước hiên nhà vẫn xênh xang
Giữ tâm bình thản với thời gian
Tóc dẫu phai màu
tuổi Xuân cạn
Cũng chẳng tiếc chi nếu kịch tàn !

Nhân sinh - Đồng Ánh Liễu.png
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom