Biệt ly - Dương Ánh

Yêu Thơ

Administrator

BIỆT LY​


Buồn chi anh hỡi
Hết đợi chờ nhau
Trầu xanh nay đã úa nhàu
Người về nơi ấy buông câu thề nguyền.

Tình duyên bàng bẽ
Đơn lẻ phòng không
Bao nhiêu hứa hẹn thơm nồng
Giờ xuôi dạt tủi buồn trông não nề.

Phu thê làng lỡ
Cách trở buồn đau
Thôi đành hẹn nhé kiếp sau
Cùng chung chăn gối đêm thâu lạnh lùng.

Tận cùng đau nhói
Mệt mỏi dã dời
Khi xưa đừng đến bên đời
Thì nay đâu khóc tiễn lời biệt ly.

18.1.2021
Thơ DA,ảnh st.

biet-ly-duong-anh.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom