Hồ Chí Minh sáng mãi tên người - HHD (Phạm Thanh Dương)

Yêu Thơ

Administrator

HỒ CHÍ MINH SÁNG MÃI TÊN NGƯỜI​

Tg: HHD (Phạm Thanh Dương)

Bác ra đi tìm hình đất nước
Rời quê nhà quen thuộc thân thương
Bến Nhà Rồng sáng còn hơi sương
Người xuống tàu, tìm đường cứu nước.

Đời nô lệ sống thời Pháp thuộc
Dân nghèo hèn gân guốc đớn đau
Để cứu Quốc phải dựa vào đâu
Bác bôn ba năm châu tìm kiếm.

Rồi một ngày phép màu hiển hiện
Mác - Lê Nin đem đến cho Người
Chủ nghĩa cộng sản thật tuyệt vời
Đường kách mệnh đây rồi chân lý.

Chìa khóa này đi cùng ý chí
Người khởi nguồn một kỷ nguyên vàng
Và lịch sử bắt đầu sang trang
Đảng ra đời vững vàng lý tưởng.

Bác cùng Đảng vạch ra đường hướng
Đánh ngoại bang, chia ruộng dân nghèo
Bác kêu gọi, toàn dân nghe theo
Hai lăm triệu đồng bào chung sức.

Mọi tầng lớp, mọi nhà nô nức
Diệt bạo tàn, áp bức,bất công
Lập thế trận toàn dân đồng lòng
Tổng khởi nghĩa thành công tuyệt đối.

Bác thay mặt cho chính phủ mới
Đọc tuyên ngôn rạng ngời độc lập
Giữa Ba Đình giọng Bác ấm áp
Mà hào hùng vang khắp non sông.

Cả đất nước trên dưới đồng lòng
Xây Tổ Quốc thành đồng bất tử
Vượt qua mọi bão giông sóng dữ
Việt Nam mình vẫn cứ tiến lên.

Bác đi xa về với tổ tiên
Nhưng dân tộc gọi tên Bác mãi
Hình Bác trong trái tim nhân loại
Hồ Chí Minh sáng mãi muôn đời.

Rồng Việt Nam đang vươn ra khơi
Đang hòa nhập sánh vai cường quốc
Bác Hồ ơi hiển linh nhập cuộc
Giúp Việt Nam vững bước tiến lên.

ho chi minh sang mai ten nguoi hhd pham thanh duong.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom