Bài thơ Kê đơn " Bệnh từ miệng mà ra" - Phùng Công Nghĩa

xanhngoc

Well-known member

Bài thơ: Kê đơn " Bệnh từ miệng mà ra"​

Tác giả: Phùng Công Nghĩa

Miệng cười sắc đẹp mở ra
Miệng ăn sức khỏe trẻ già lắm chiêu
Miệng vui lời nói mỹ miều
Miệng mừng thiên hạ mến yêu cả đời

Miệng đùa là để giỡn chơi
Miệng chửi ghét bỏ ở đời khó thân
Miệng thơm ai cũng muốn gần
Miệng tròn ca sỹ mười phân đắc tài

Miệng kêu đau ốm chẳng sai
Miệng đòi là kẻ thuộc bài kiếm ăn
Miệng to số khổ nhọc nhằn
Miệng nhỏ bé họng chiếu chăn thiếu đều

Miệng đời tiếng xấu bị nêu
Miệng quan thì lính biết điều tự lo
Miệng vang đúng ngạch hát hò
Miệng dẻo tiếp thị khỏi lo mất tiền

Đơn này người viết tự biên
Ăn vừa nói đủ khỏi phiền lụy ai
Dưỡng thân để sống lâu dài
Vì nhau hạnh phúc đúng sai nghĩa bình.

Bệnh từ miệng mà ra.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom