Bài thơ Sức mạnh cộng đồng - Đơn Huyền

xanhngoc

Well-known member
Bài làm: Sức mạnh cộng đồng
Tác giả: Đơn Huyền

Việt Nam chống corona
Đang coi dịch bệnh như là ngoại xâm
Chặn - vây - lấn - tấn - diệt dần
Trung ương cho chí người dân một lòng

Phát huy sức mạnh cộng đồng
Công an, bộ đội quyết không sá gì
Chung tay cùng với ngành y
5k kết hợp thực thi tiêm phòng

Việt Nam con Lạc cháu Hồng
Ngàn năm Phương Bắc bão giông quấy rầy
Rồi thì Pháp Mỹ sang đây
Cuối cùng đều phải phanh thây chiến trường

Còn mày một lũ Ma Vương
Tưởng rằng che được mắt thường dân choa
Khi choa hiệp lực mọi nhà
Thì mày cũng phải liệu mà cút đi.

sức mạnh cộng đồng.jpgcộng đồng 2.jpg

Truy cập vào (COVID-19) Trung tâm thông tin để xem nguồn lực về vắc xin.
=AZVNXQd1wvazuzoDllMEqro_Qjg7m_NBbQSdGSbRcjTpgO8q3Ie6Ca9LOJlbkeC7OTeAVn_hHRYIVAxt83Wxq482NgGW706RgWXysMMVz5eG-HgfTqqW4RG_aTehHehZf4yZrjpuGgBU1SeTwHN_MsVwoXdhPP2zHOp6qH3c1Qjm2Wl_W0MjUCKx0tpy5jbsQmI&__tn__=*W-R']Tìm hiểu về vắc xin

11
 

Đính kèm

  • sức mạnh cộng đồng.jpg
    sức mạnh cộng đồng.jpg
    141.2 KB · Lượt xem: 2
Sửa lần cuối:
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom