Bài thơ Tặng quà - Thành Tâm

xanhngoc

Well-known member

Bài thơ: Tặng quà​

Tác giả: Thành Tâm

Tặng quà - Thành Tâm.jpg


Sắp đến mồng tám tháng ba
Tặng vợ chưa biết sắm quà chi đây
Hoa thì tặng gấy làng phây
Chơ đem tặng vợ bị rầy la cho

Thời buổi covis cô vo
Mua hoa chi rứa để cho tốn tiền
Tui thì chỉ muốn anh hiền
Rượu chè bớt lại khỏi phiền lòng tui

Làm trai sống ở trên đời
Đừng có hư hỏng cực tui anh nà
Đừng có cờ bạc bê tha
Đừng chơi đề đóm rứa là tui ưng

Quà thì có cũng rành mừng
Tốn tiền thì chớ thôi đừng cha mi
Tối tặng một tí tì ti
Mấy lâu bỏ vắng tối ni tặng liền

Đã không tốn bạc tốn tiền
Vợ chồng vui vẻ nỏ phiền chi ai
Rứa là đáng mặt làm trai
Mà tặng cấy nớ gấp hai lần quà kkk
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom