Vài chén giao thoa - Hoàng Dũng

Yêu Thơ

Administrator

VÀI CHÉN GIAO THOA​


Tổng kết năm qua chỉ mỗi này
Cả nhà dùng tạm chứ rồi đây
Mần ăn dốc lực may ra có
Vài chén cơm rau chẳng đủ đầy
Covis lan tràn bắc chí nam
Người ta việc chẳng có mà làm
Dân tình đã khổ càng thêm khổ
No đủ đâu ngoài cái bọn tham
Vở kịch tuồng đời đã rối ren
Dân tình thế sự lại bon chen
Tranh tranh đấu đấu chăng hay chớ
Được mất hơn thua chẳng bõ bèn
Niên mãn đôi dòng luận thế thôi
Việc chi đã đến cũng qua rồi
Cả nhà vui vẻ cùng nhau chén
Mồi rượu trên bàn hãy nhấp môi

Hoàng Dũng
Ảnh trên mạng nha mn ui...kkk

vai-chen-giao-thoa-hoang-dung.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom