Bài thơ Vịnh Núi An Lão - Nguyễn Khuyến

Nguyễn Khuyến

Administrator

Bài thơ: Vịnh Núi An Lão​

Tác giả: Nguyễn Khuyến

Mặt nước mênh mông nổi một hòn,
Núi già nhưng tiếng vẫn còn non,
Mảnh cây thưa thớt đầu như trọc,
Ghềnh đá long lanh ngấn chửa mòn.

Một lá về đâu xa thẳm thẳm,
Nghìn nhà trông xuống bé con con.
Dẫu già đã hẳn hơn ta chửa?
Chống gậy lên cao gối chẳng chồn!

bai tho Vịnh Núi An Lão - Nguyễn Khuyến.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom