Bài thơ Vịnh Tiến Sĩ Giấy Kỳ 1 - Nguyễn Khuyến

Nguyễn Khuyến

Administrator

Bài thơ: Vịnh Tiến Sĩ Giấy Kỳ 1​

Tác giả: Nguyễn Khuyến

Khéo chú hoa man khéo vẽ trò,
Bỡn ông mà lại dứ thằng cu.
Mày râu vẻ mặt vang trong nước,
Giấy má nhà bay đáng mấy xu?

Bán tiếng, mua danh, thây lũ trẻ,
Bảng vàng, bia đá, vẫn nghìn thu.
Hỏi ai muốn ước cho con cháu,
Nghĩ lại đời xưa mấy kiếp tu.

Vịnh Tiến Sĩ Giấy Kỳ 1 - Nguyễn Khuyến.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom