Bài thơ Vịnh Phỗng Sành - Nguyễn Khuyến

Nguyễn Khuyến

Administrator

Bài thơ: Vịnh Phỗng Sành​

Tác giả: Nguyễn Khuyến

Ông đứng làm chi đó hỡi ông?
Trơ trơ như đá vững như đồng.
Đêm ngày gìn giữ cho ai đó?
Non nước đầy vơi có biết không?

bai tho vinh phong sanh - nguyen khuyen.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom