Bài thơ Bướm chim - Tình Vĩnh

xanhngoc

Well-known member

Bài thơ : Bướm chim​

Tác giả : Tình Vĩnh

Bướm thì hay kiếm tìm hoa .
Hôm nay bướm phởn đậu xà đầu chim .
Mải mê bướm lượn bay tìm .
Hoa đâu chẳng thấy đầu chim ngồi nhờ .

Xòe hai cánh bướm non tơ .
Cái râu soăn soắn không ngờ duyên ghê .
Cu chim nửa tỉnh nửa mê .
Ngồi im thin thít lòng mề xôn xao .

Tự dưng sung sướng dâng trào .
Cái mồm há hoác ngỏng chào bướm em .
Bướm này rất lạ nên xem .
Hoa thì chẳng thích , khoái chim kiếm tìm .

Hay là duyên nợ bướm chim .
Chim chim bướm bướm đắm chìm khó xa .
Bướm chim như thể một nhà .
Chim không có bướm đúng là mất vui .

Cái duyên chim bướm bén mùi .
Tự dưng hai loại chẳng xui vẫn mần .

Bướm chim - Tinh Vinh.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom