Dặn lòng - Hải Đường

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT
DẶN LÒNG
tg H Đường

Sắc sắc ,không không, bất sắc dị không
Vô thường chuyển có không ,không có
Tạo hóa vần ,cơ vận có rồi không
Tham Gì cái Kiếp có không
Thôi thì gắng nhẫn học chăm thiện hành
Buông đi, buông hết chớ dành
Tham ,sân, si ,mãn trần gian mặc người
Lòng ta Xin chớ buông rời
A di đà phật một đời khắc ghi
Uớc ngày có đủ phúc duyên
Thoát ra khỏi Kiếp tử Sinh luân hồi
Thênh thang dạo bước trên trời
Tây phương cực lạc thoát đời trầm luân

(Hđ tự sự 22/11/2017 al)

dan long hai duong.jpg
 
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom