Bài thơ Nhãn phóng thanh - Hồ Xuân Hương

Hồ Xuân Hương

Administrator

Bài thơ: Nhãn phóng thanh 眼放青 • Mắt toả màu xanh​

Thi sĩ: Hồ Xuân Hương

眼放青​

微茫螺黛拓滄溟,
到此須教眼放青。
白水磨成千刃劍,
寒潭飛落一天星。
怪形未已標三甲,
神力奚庸鑿五丁。
仿佛雲頹頭暗點,
高僧應有坐談經。

Nhãn phóng thanh​

Vi mang loa đại tháp thương minh
Đáo thử tu giao nhãn phóng thanh
Bạch thuỷ ma thành thiên nhẫn kiếm
Hàn đàm phi lạc nhất thiên tinh
Quái hình vị dĩ tiêu tam giáp
Thần lực hề dung tạc Ngũ Đinh
Phảng phất vân đồi đầu ám điểm
Cao tăng ưng hữu toạ đàm kinh.

Dịch nghĩa​

Mầu lam nhạt mờ mờ nối trời xa với bể xa.
Đến đây, tưởng như trong aắt toả sắc xanh ra
Nước bạc mài đá thành nghìn mũi gươm nhọn
Giữa đầm vắng, hình như có một sao trời sa xuống.
Vách đá hình kì quái không dễ dùng làm bảng đề danh kẻ đỗ đại khoa,
Nếu không sức thần thì sao tạc nổi tượng lực sĩ hùng dũng như vậy.
Phảng phất mây xuống thấp, phía trên đã xẩm tối,
Chắc đã có vị cao tăng ngồi yên lặng tụng kinh.
 

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Bản dịch của Hoàng Xuân Hãn​

Bể xanh lấp loáng tận trời xa,
Đây ngỡ màu xanh mắt tỏa ra.
Nước bạc mài nên nghìn mũi kiếm,
Đầm im rơi xuống một sao sa.
Quái hình chưa dễ đề khoa bảng,
Thần lực đâu đà tạc tượng ma.
Phảng phất mây rà đầu xẩm tối,
Cao tăng đang tụng chốn chiền già.
 

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Bản dịch của Trương Việt Linh​

Biển xanh mịt mịt trời xa
Màu xanh từ mắt toả ra khắp vùng?
Nước mài thành vạn mũi gươm
Một ngôi sao rụng giữa đầm nước thanh
Quái hình đâu chỗ đề danh
Tượng kỳ ắt bởi sức thần tạc ra
Đầu non mờ mịt mây sà
Cao tăng ngồi đó đang là tụng kinh
 

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn​

Trời xanh mặt bể mịt mờ xa,
Trong mắt tưởng như sắc biếc ra.
Nước bạc đá mài thành kiếm nhọn,
Đầm vơi, bay xuống một sao sa.
Quái hình vách đá đề danh khó,
Thần lực làm sao tạc tượng ma.
Phảng phất mây vần, trời xẩm tối,
Cao tăng ngồi lặng tụng kinh mà!
 

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Bản dịch của Đất Văn Lang​

Trời biếc biển xanh ngút ngút xa
Tới đây hãy toả mắt xanh ra
Nước trong chuốt đá hình đao nhọn
Đầm vắng in trời ánh sao sa
Vách quái chẳng đề danh đỗ đạt
Thần thông mới tạc tượng tài ba
Trên đầu phảng phất mây xầm tối
Nhất niệm cao tăng toạ kiết già
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom