Bài thơ Độ Hoa Phong - Hồ Xuân Hương

Hồ Xuân Hương

Administrator

Bài thơ: Độ Hoa Phong 渡華封 • Qua vũng Hoa Phong​

Thi sĩ: Hồ Xuân Hương

渡華封​

片帆無急渡華封,
峭壁丹崖出水中。
水勢每隨山面轉,
山形斜靠水門通。
魚龍雜處秋煙薄,
鷗鷺齊飛日照紅。
玉洞雲房三百六,
不知誰是水晶宮。

Độ Hoa Phong​

Phiến phàm vô cấp độ Hoa Phong,
Tiễu bích đan nhai xuất thuỷ trung.
Thuỷ thế mỗi tuỳ sơn diện chuyển,
Sơn hình tà kháo thuỷ môn thông.
Ngư long tạp xử thu yên bạc,
Âu lộ tề phi nhật chiếu hồng.
Ngọc động vân phòng tam bách lục
Bất tri thuỳ thị Thuỷ Tinh cung.

Dịch nghĩa​

Lá buồm không vội vượt qua vũng Hoa Phong,
Vách đá đứng, sườn núi đỏ, giữa nước chỏi dựng lên.
Thế nước tuỳ chỗ theo mặt núi mà biến chuyển.
Hình núi nghiêng mình, nép tựa cửa lạch để nước thông qua.
Cá rồng lẫn lộn, tăm khuất dưới từng hơi nước mỏng mùa thu.
Âu cò cùng baă trong ánh đỏ mặt trời chiều.
Cõi Tiên có ba trăm sáu động ngọc và phòng mây,
Đây không biết chốn nào là cung Thuỷ Tinh.

Vũng Hoa Phong: vịnh Hạ Long, lấy tên huyện xưa, năm 1847 đổi làm Nghiêu Phong vì kiêng tên (Thiệu Trị). Huyện này gồm nhiều đảo.
 

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Bản dịch của Hoàng Xuân Hãn​

Lá buồm thủng thỉnh vượt Hoa Phong.
Đá dựng bờ son mọc giữa dòng.
Dòng nước lần theo chân núi chuyển,
Mình lèn nghiêng để lối duyềnh thông.
Cá rồng lẩn nấp hơi thu nhạt,
Âu lộ cùng bay bóng xế hồng.
Băm sáu phòng mây cùng động ngọc,
Đâu nào là cái Thuỷ Tinh cung?
 

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Bản dịch của Trương Việt Linh​

Mảnh buồm thong thả vượt Hoa Phong
Vách đứng bờ son dựng giữa dòng
Thế nước đổi thay tuỳ núi chuyển
Hình non nghiêng lại để dòng thông
Trời chiều bóng nhạt soi le nhạn
Khói toả hơi thu khuất cá rồng
Động ngọc phòng mây ba sáu chỗ
Biết đâu là chốn Thuỷ Tinh cung
 

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn​

Lá buồm không vội vượt Hoa Phong,
Vách đứng sườn son dựng giữa dòng.
Dòng nước đổi hình tuỳ mặt núi,
Hình non nghiêng nép để dòng thông.
Cá rồng lẫn khuất nước thu cạn.
Âu diệc bay cùng ánh nhật hồng.
Động ngọc phòng mây ba sáu chốn,
Biết nơi nào chốn Thuỷ Tinh cung.
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom