Bài thơ Trạo ca thanh - Hồ Xuân Hương

Hồ Xuân Hương

Administrator

Bài thơ: Trạo ca thanh 棹歌聲 • Trỗi tiếng ca chèo​

Thi sĩ: Hồ Xuân Hương

棹歌聲​

玲瓏四璧列雲屏,
玉筍參差水面平。
漸覺桃源山作戶,
衹從魚浦石屯兵。
盡教謝客遊難遍,
這莫雲林畫不成。
遙望山窮水盡處,
忽然沖出棹歌聲。

Trạo ca thanh​

Linh lung tứ bích liệt vân bình
Ngọc duẩn sâm si thuỷ diện bình
Tiệm giác Đào Nguyên sơn tác hộ
Chỉ tùng Ngư Phố thạch đồn binh
Tận giao Tạ khách du nan biến
Già mạc Vân Lâm hoạ bất thành
Dao vọng thuỷ cùng sơn tận xứ
Hốt nhiên xung xuất trạo ca thanh.

Dịch nghĩa​

Long lanh bốn vách giăng những bức bình phong vẽ cảnh mây.
Đá hình cây măng ngọc lô nhô mọc trên mặt nước phẳng.
Thầy rõ ràng rằng lỗi vào Đào Nguyên có cửa bằng núi đá,
Lạ thay! Sao mà bên bến cá lại có thành xây bằng đá để đóng đồn binh
Mặc lòng chàng Tạ Linh Liên đến chơi đây, đi xem đâu hết,
Dẫu là hoạ sĩ Ngọc Vân Lâm vẽ cảnh cũng không thật đúng,
Ngóng trông đến chỗ cuối nước hết núi,
Thình lình nghe tiếng chèo và tiếng ca trỗi lên.
 

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Bản dịch của Hoàng Xuân Hãn​

Long lanh bốn phía rủ màn mây,
Nước phẳng lô nhô măng mọc dày.
Mới biết Nguồn Đào ngăn cửa đá,
Nào ngờ Bến cá có đồn xây
Mặc cho họ Tạ xem đâu hết,
Dẫu có chàng Lâm vẽ chẳng tầy.
Xa ngóng chân trời non lẫn nước,
Bỗng nghe chèo hát trỗi đâu đây.
 

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Bản dịch của Trương Việt Linh​

Màu mây bốn phía nét đan thanh
Măng ngọc lô nhô mặt nước bằng
Rõ lối Đào Nguyên ngăn cửa đá
Lạ nhìn Ngư Phố có đồn binh
Chàng Lâm khéo vẽ khôn in cảnh
Khách Tạ dầu vui khó thoả tình
Nước mịt non xa vời vợi ngắm
Bổng đâu chèo hát tiếng vang lừng
 

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn​

Long lanh bốn vách vẽ trời mây.
Mặt nước lô nhô măng ngọc đầy.
Lối đến Đào Nguyên cửa núi đá,
Lạ thay bến cá có đồn xây.
Mặc lòng chàng Tạ xem đâu hết,
Dẫu có họ Lâm vẽ chẳng hay,
Đến chỗ ngóng trông trời cuối núi,
Bỗng nghe chèo hát trỗi lên đây.
 

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Bản dịch của Đinh Tú Anh​

Bốn vách bình phong vẽ vẽ mây,
Lô nhô mặt nước đá măng dầy.
Rõ ràng cửa lối Đào Nguyên đá,
Mà lạ thành bên bến cá xây.
Họ Tạ sang chơi, xem chẳng hết,
Chàng Lâm đến vẽ, đúng không hây?
Ngóng nhìn chỗ nước xa xa núi,
Bất chợt chèo, ca lẫn lộn hầy.
 

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Bản dịch của Đất Văn Lang​

Mây giăng bốn phía ánh lung linh,
Măng đá lô nhô mặt nước bình.
Kìa lối Đào Nguyên vào cửa núi,
Sao vùng Ngư Phố dựng đồn binh?
Dù hăng Tạ khó xem toàn cảnh
Dẫu khéo Lâm khôn vẽ trọn hình
Thuỷ tận sơn cùng xa hút mắt
Khúc chèo chợt lộng, nước rung rinh
 

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Bản dịch của Chi Nguyen​

Mây chiều bốn phía lung linh.
Lô nhô mặt nước, dáng hình búp măng.
Đào nguyên mở lối đây chăng.
Qua bến ngư phủ, đãi đằng đồn binh ?.
Ngao du lữ khách Tạ Linh.
Vân Lâm chưa họa được hình núi mây ?.
Sơn cùng thủy tận chốn đây.
Tiếng chèo vang vọng, bấy chầy hò vang.
 

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Bản dịch của Nguyễn Quê​

Mây chiều bốn vách rũ mành giăng
Gò ngọc hình măng mọc nước bằng
Hiểu lối đào nguyên non đá án
Quên đường bãi cá lũy binh chằng
Ngao du gã Tạ giày mòn cả
Vẽ cảnh chàng Lâm mực hết chăng?
Trông ngóng thủy cùng sơn tận chốn
Hốt nhiên dậy tiếng hát chèo vang
 

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Bản dịch của Hung Trandang​


TIẾNG MÁI CHÈO CÙNG TIẾNG CA
HỒ XUÂN HƯƠNG

Quanh tường dều có vẽ cảnh mây
Đá như măng mọc trên nước phẳng
Lối vào Đào nguyên rõ ràng
Sao trên bờ lại có đóng đồn binh ?

Mặc chàng Tạ đến rồi đi đâu
Dẫu Văn Lâm vẽ cảnh chưa đúng
Ngóng xa ra phía ngoài Biển .
Tiếng chèo khua,cùng tiếng hát chợt vang

2018
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom