Bài thơ Nhập An Bang - Hồ Xuân Hương

Hồ Xuân Hương

Administrator

Bài thơ: Nhập An Bang Tới An Bang​

Thi sĩ: Hồ Xuân Hương

Nhập An Bang​

Lãng tích phong trần vị nhạ cương,
Phiêu linh thư kiếm nhập An Bang.
Cừ lô thiên địa tâm thiên lý,
Oa giốc sơn hà nhãn nhất soang (song).
Thi giá cảm vân sơn quỷ khấp,
Sầu thành liêu giả tửu binh hàng.
Hứng hàm dục tá Tinh châu tiễn,
Tiễn thử kỳ phong thuỷ bán giang.

Có thuyết cho rằng bài này không phải của Hồ Xuân Hương. An Bang là tên xa xưa của Hoa Phong, tức Nghiêu Phong hay Hạ Long ngày nay.

Nguồn: Hồ Xuân Hương thơ chữ Hán - chữ Nôm & giai thoại, Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
 

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn​

Gió bụi lông bông bước vẫn tràn,
Lênh đênh gươm sách tới An Bang.
Sừng sên sông núi đôi con mắt,
Quán trọ càn khôn dạ dặm ngàn.
Thơ tứ dám rằng ma núi khóc,
Thành sầu đành mượn lính men hàng.
Say toan nhờ kéo châu Tinh cắt,
Non nước xinh này cắt nửa gang.
 

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn​

Giữa gió bước tràn trong bụi trần,
Phiêu linh gươm sách vào An Bang.
Sừng sên sông núi mắt đơn cửa,
Quán trọ đất trời dạ dặm ngàn.
Thơ tứ ngở rằng ma núi khóc,
Thành sầu đành mượn rượu binh hàng.
Châu Tinh nhờ hứng ưa thu sắc,
Sông nước đem rày cắt nửa giang.
 

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Bản dịch của Nguyễn Quê​

Gió bụi lãng du góp bước đời
“An Bang” gươm sách nổi trôi nơi
Đất trời cõi trọ tâm ngàn dặm
“Non nước sừng sên” mắt một đôi
Thơ chớm đọc liền ma núi khóc
Sầu dâng mua tạm lính men thôi
Say rồi muốn mượn “CHÂU TINH” kéo
Cắt thử giang phong lấy nửa vời
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom