Bài thơ Qua cầu xẻo cu - Đặng Hoạt

xanhngoc

Well-known member

Bài thơ: Qua cầu xẻo cu​

Tác giả: Đặng Hoạt

Vượt qua một chặng đường xa
Hôm nay em đến thăm nhà người yêu .
Đồ mang chẳng có gì nhiều
Một chai rượu ngoại để chiều nhạc gia .

Đem theo có một cặp gà
Vài chai nước suối để mà độ thân .
Đường xa mỏi hết cả chân
Nhưng khi tới gần lại thấy biển ghi .

Cầu kia mới thật lạ kì
Mở to con mắt, cầu gì thấy ghê .
Thôi đành gồng gánh quay về
Qua cầu thì sẽ khi về mất cu .

Em đâu có phải thằng ngu
Qua cầu bị xẻo mất cu tàn đời .
Xin hỏi tất cả mọi người
Cây cầu đó ở tận nơi mô nào .

Cầu xẻo cu.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom