Bài thơ Ta nhịn - Hải Băng

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Ta nhịn​

Tác giả: Hải Băng

Ta nhịn người, đâu có phải ta ngu
Vì muốn giữ an hòa, ta không nói.
Buông xả cho qua, vì ta cần cởi trói
Cho chính mình, và cho cả tình thâm.

Ta nhịn người, đâu có phải ta câm
Không biết nói, hay không biết gì để nói.
Người ngạo mạn, luôn cho mình cao vọi
Phí cả lời, tranh cãi để làm chi ?

Ta nhịn người, vì không muốn thị phi,
Đời giả tạm, lời nói càng giả tạm.
Hơn với thua, khác chi làn mây khói,
Để làn gió lành, thổi cuốn nó đi.

Nhịn người, ta bình thản không nghĩ suy,
Để ngoài tai, như mình chưa nghe thấy
Rước vào chi, rác rưởi ngoài hiên ấy !
Nghe không nghe, là quyền của chính ta

Ta nhịn người, ta học Phật Thích Ca,
Phật đã dạy, tu chính là phải nhẫn.
Nhẫn được trong mọi điều khó nhẫn,
Nhẫn nhịn cao, là thành tựu tâm mình.

Thánh hiền xưa, cũng dạy đạo viên minh
Một điều nhịn, chín điều lành nên nhớ.
Nhịn để thắng, những người cuồng nộ
Nhu thắng cương, đạo lý của muôn đời.

Nhẫn nhịn người, đời sẽ hết chơi vơi
Không đảo điên, sóng ngoài thiên hạ
Nhẫn nhịn được, sẽ vượt qua tất cả,
Lúa cúi đầu, là lúa chín nặng bông.

Mọi hận thù, sẽ hóa giải như không,
Kinh Pháp Cú, cũng chỉ bày tường tỏ.
Hận thù diệt, hận thù không thể có
Từ bi diệt hận thù, định luật ngàn thu…
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom