Bài thơ Chùa làng - Phạm Luyến

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Chùa làng​

Tác giả: Phạm Luyến

"Đất của vua, chùa của làng"
Chân quê chùa cũng tàng tàng chân quê
Nam mô một cõi đi về
Trải lòng thanh tịnh vọng nghe chuông chùa

Niết bàn in dấu xửa xưa
Đâu đây bóng mẹ như vừa hôm qua
Tu chùa, tu chợ, tu nhà
Bụi trần gột rửa từ xa an lành

Chân phương thanh thỏa lòng thành
Chùa quê bình dị thì dành người quê
Uy linh... Bồ Tát... Bồ Đề
Trang nghiêm mà chẳng bộn bề lễ nghi

Sức đâu thiên hạ so bì
Như Lai Phật Tổ cũng vì chúng sinh
Khói nhang ngát tỏa thanh bình
Giữ yên đạo pháp, nhân tình thảnh thơi

Chuông ngân như tiếng răn đời
Người không tích đức, chuông rơi lại chùa
Chùa làng chẳng tính hơn thua
Nhỏ nhoi Phật Tượng vẫn thừa tĩnh tâm.
chùa làng.jpg
 

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Mùa xuân đi lễ chùa​

Tác giả: Xuân Hồng

Mùa xuân em đi lễ chùa
Khánh lâm tự vãn cảnh xưa em vào
Em vào lễ Phật ngồi cao
Lễ từ cửa chính vái vào tổ sư

Cửa chùa là chốn trầm tư
Khói hương phảng phất vô ư niết bàn
Bước sang phủ chúa thượng ngàn
Núi xanh, rừng thẳm vô vàn uy nghi

Đã là đê tủ đi từ
Thường xuyên tới của từ bi cảnh chùa
Tháng giêng nhâm dần
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom