Bài thơ Lan man thơ vườn - Hồ Bình

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Lan man thơ vườn​

Tác giả: Hồ Bình

Cháu con "Ra Hội F0",
Ông bà đỡ khoản ngóng trông từng ngày .
Sốt ruột hơn một tuần nay ,
Điện thoại cứ phải trên tay trực chờ ,

Để nếu xẩy ra bất ngờ ,
Lập tức gọi Tắc xi nhờ đưa đi !
May quá không vấn đề gì ,
Mấy ngày hơi sốt xong thì ho ho.

Lúc đầu ông bà cũng lo .
Hôm qua thông báo F0 hết rồi .
Giờ chỉ có 1 vạch thôi .
Mẹ đi làm , cháu lại ngồi On Lai !

Mong sao hết năm Hai Hai ,
Con Cô Vít sẽ Gút Bai lụi tàn .
Hết mưa nắng lại dâng tràn .
Chiều nay bà lại lan man " Thơ vườn "
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom